Als bedrijf gespecialiseerd in communicatie en consulting merkten wij enkele jaren terug een belangrijke verschuiving in de GSM-markt.

Begin ‘94 was mobiele telefonie een status symbool voornamelijk in gebruik bij het top management. Gelukkig zorgde de concurrentie tussen de operatoren voor een “opening in de markt”. De daaraan gekoppelde prijsdalingen maakten het gebruik van een GSM bereikbaar voor iedereen.

Vandaag is bereikbaarheid een must geworden. Om die reden kent iedereen ongetwijfeld de reacties als men op de voice mail terecht komt. Vervelend, en vooral frustrerend voor diegenen die het antwoord schuldig blijven. Net daaraan wilden wij iets aan doen, het optimaliseren van de bereikbaarheid!

Uit verschillende studies blijkt dat ongeveer 60 à 70 % van het omzet cijfers behaald worden buiten het gezichtsveld. Opmerkelijk als men rekening houdt dat in dat hoge percentage moeilijk hoogte gekregen wordt van het effectieve algemene reilen of zeilen.
Hoe kan je dan als organisatie de efficiëntie en rentabiliteit verbeteren als er geen zicht is op het algemeen verloop buiten het gezichtsveld?

De laatste jaren werd er druk ontwikkeld aan ‘‘fleetmanagement systemen’ om die efficiëntie in kaart te brengen. Minpunt van dergelijke systemen was de investeringskost én vooral de communicatiekost. Bovendien waren dergelijke systemen omslachtig en meestal hardware afhankelijk. Daardoor kenden dergelijke ontwikkelingen vooral opmars in de transport sector en dan voornamelijk bij de grotere transporteurs.
Tot spijt van heel wat kleinere KMO’s die daardoor uit de boot vielen. De investering was meestal niet in harmonie met de opbrengst.
Als onafhankelijk concultancy bureau in telecom werden we in die periode voornamelijk geconfronteerd met de dure GSM-facturen van klanten. Die ervaring gaf ons alle elementen voor een perfecte analyse.

Opmerkelijk was daarbij de uitgebreide interesse van bedrijven die totaal niets met de transportsector te maken hadden.
Het markonderzoek was op dat niveau eigenlijk vrij eenvoudig: wat is voor u het ideale systeem en aan wat moet het voldoen?

De resultaten waren opmerkelijk en kwamen ongeveer hier op neer:
1. eenvoudig in gebruik en manipulatie
2. betaalbaar en rendabel
3. correcte communicatiekost
4. flexibele installatie faciliteiten
5. internettoepassing vrij te gebruiken waar en wanneer
6. snelle toepassing
7. Zonder voertuig koppeling (sleutelcontact of andere contacten om sabotage te vermijden)
8. transparantie naar bestaande software

Precies op bovenvermelde punten is het Multi-track systeem gebaseerd. De kracht zit in de eenvoud en gebruiksvriendelijkheid gekoppeld aan realistische en correcte communicatiekosten.